NOVÝ NÁZEV KLUBU

Jak si většina členů našeho klubu již jistě uvědomila, stal se z nás nový subjekt - tedy jen podle názvu. Na mimořádné valné hromadě, která se konala na podzim roku 2015, byly schváleny nové stanovy. A současně také nový název našeho klubu. Dřívější název Tenisový oddíl Mikulov nahradil název nový. Tedy Tenisový klub Mikulov, spolek. Přídomek "spolek" je nutný ze zákona. Předpokládáme však, že v běžném hovoru bude dostatečné používat Tenisový klub Mikulov. Spolek bude používán především v oficiálních dokumentech a jednáních klubu. Na nové stanovy můžete nahlédnout na těchto stánkách ve složce dokumenty oddílu.