Informace pro rodiče

Věková kategorie dětí pro rok 2018

Minitenis             děti narozené do konce roku 2011       (do 7 let)
Babytenis           děti narozené v letech 2010 - 2009      ( 8 - 9 let)
Mladší žáci         děti narozené v letech 2008 - 2006      ( 10 - 12 let)
 

Členské poplatky:

Děti/mládež do 7 let                300 Kč
Děti/mládež od 8 do 14 let      800 Kč
Děti/mládež od 15 - 18 let      1200 Kč

 

Září 2017

Rádi bychom Vám oznámili, že se vedení klubu TKM domluvilo s panem Jiřím Federselem na spolupráci v rámci předávání informací, pan Federsel bude informován o termínech zasedání výkonného vyboru, a o aktivitách v klubu, tyto infomace budou nezkresleně poskutnuty v případě zájmu všem rodičům.

Jiří Federsel T: +420 723 436 625 Email: jirka.fedos@seznam.cz

 
 

Srpen 2017

Rádi bychon vám oznámili, že jsme do našeho klubu přijali nového trenéra pana Jiřího Zichu, ktrerý se bude věnovat hlavně dětem a v případě zájmu také dospělým. S tímto souvisí změny, které se týkají především platby za tenisovou výuku. Platba nebude nadále probíhat přes trenéra, ale přes tenisový klub, který vám vystaví doklad o zaplacení dle odehraných hodin.

Také očekáváme návrat trenéra pana Aleše Bedřicha, který se zotavuje po zranění kolene.

Další věc, kterou jsme několikrát řesili, je parkování v areálu TKM. Bohužel jsme limitováni počtem míst pro členy TKM a tímto bychom rádi poprosili rodiče o pochopení a v případě, že tráví se svými ratolestmi hodiny na kurtech o parkování na ulici Svobody hlavně v odpoledních hodinách.